nagativeการวิ่งแบบนิเสธ (negative split) เป็นการวิ่งแบบยืนระยะโดยการแบ่งครึ่งระยะทางโดยเวลาที่ใช้ในการวิ่งครึ่งหลังต้องน้อยกว่าในครึ่งแรก เช่น สมมติว่าเราวิ่ง 10 กิโลเมตร ช่วง 5 กิโลเมตรแรกใช้เวลา 35 นาที ส่วนช่วง 5 กิโลเมตรหลังใช้เวลา 30 นาที จะเห็นได้ว่าเวลาที่ใช้ในการวิ่งในครึ่งหลังน้อยกว่าครึ่งแรกดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นการวิ่งแบบนิเสธ

การวิ่งแบบนิเสธนี้ส่วนมากจะใช้ในการวิ่งระยะไกลตั้งแต่ฮาร์ฟมาราธอนขึ้นไป แต่นักวิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นมือใหม่มักจะวิ่งเร็วในช่วงแรกพอถึงครึ่งหลังมักจะหมดแรงจึงมีความเร็วลดลงดังนั้นเวลาที่ใช้วิ่งในครึ่งหลังจึงมากกว่าในครึ่งแรกนั่นเอง

หลักของการวิ่งแบบนี้ก็คือหลังจากที่ได้วอร์มแล้วก็เริ่มสตาร์ออกวิ่งด้วย pace แบบสบายๆไปเรื่อยๆเพื่อให้เหลือแรงมากพอในการวิ่งจนจบ พอถึงช่วงครึ่งหลังจึงเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนิดหน่อย จะเห็นได้ว่าพอถึงครึ่งหลังผู้ที่วิ่งแบบนิเสธมักจะได้วิ่งแซงนักวิ่งรายอื่นๆที่วิ่งเร็วในช่วงแรกจนแรงเหลือน้อยนั่นเอง

ดังนั้นนักวิ่งจึงควรสังเกตุ pace ของตนเองทั้งช่วงครึ่งแรก ครึ่งหลังและเฉลี่ยให้ดี เพื่อนำมาใช้ในการวิ่งครั้งต่อไปโดยถ้าฝึกเป็นประจำแล้วเวลาในการวิ่งจะดีขึ้นและจะเหนื่อยน้อยกว่าเดิม

แต่ปัญหาของการวิ่งแบบนี้ก็คือ นักวิ่งต้องมีวินัยในการวิ่งในครึ่งแรกให้ดีเพราะส่วนใหญ่มักจะวิ่งโดยใช้ความเร็วตามนักวิ่งคนอื่นๆที่ขาแรงในตอนแรกๆ(บางคนก็แรงตลอดเวลาเพราะวิ่งเก่ง) พอถึงครึ่งหลังจึงมักมีปัญหาที่ความเร็วลดลงเพราะว่าแรงเหลือน้อยนั่นเอง