ต้นทุนและการจัดการขนส่งของรถบรรทุกอย่างคร่าวๆ

ทุกวันนี้การขนส่งถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวลง ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้นในเรื่องของราคาขนส่ง มีตัวแปรที่ทำให้ราคาค่าขนส่งที่สูงหลายอย่างมาก ได้แก่ ราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น  ต้นทุนการขนส่งของรถบรรทุก แทบจะไม่ได้กำไรเลย พวกคนที่มาใช้บริการได้แต่สนใจในเรื่องของราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่หารู้ไม่ว่ายังค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ อีกด้วย สำหรับคนที่อยากจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับขนส่งต้องศึกษาเอาไว้เป็นอย่างดี มีการคิดคำนวณต้นทุนกันอย่างไรบ้าง โยจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆ  ดังนี้ ต้นทุนคงที่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่มีการแปรผันยังมีความคงที่อยู่ เช่นค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าประกันภัยรถ เงินเดือนพนักงานขับรถกับพนักงานถ่ายของ เป็นต้น โดยต้นทุนชนิดนี้ยังคงต้องจ่ายอยู่ตลอด ไม่ว่าปริมาณของการขนส่งจะเพิ่มหรือลดลงมากเท่าไหร่ก็ตาม ซึ่งกรณีที่เจ้าของกิจการซื้อรถบรรทุกเอง เพียงแค่จ้างคนขับรถเท่านั้น ค่าเสื่อมราคา การใช้รถบรรทุกขนส่ง รถบรรทุกจะมีเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา มากที่จะเป็นการเสื่อมสภาพในการใช้งาน เป็นการเสื่อมสภาพที่ใกล้เคียงกันทุกๆ ปี อายุการใช้งานต้องเท่าไหร่ ยังไม่สามารถกำหนดได้ตายตัว แต่ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดง เจ้ากิจการอาจจะใช้ 5 – 7ปี แต่ถ้าเป็นรถเก่าจะไม่มีปัญหานี้เลย ค่าประกันภัยรถบรรทุก เจ้าของกิจการอาจจะต้องทำประกันชั้น 1 ไปเลย ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันจะสูงก็ตามแต่เราก็ยังอุ่นใจ ค่าเบี้ยประกันจะอยู่ระหว่างปีล่ะ 4 – 5 หมื่นเลยทีเดียว ค่าภาษีรถบรรทุก…

Read More

การขนส่งกับกฎหมายเรื่องน้ำหนักที่ควรรู้

การขนส่งอีกหนึ่งปัจจัยในการก้าวหน้าของเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเพราะการขนส่งนั้นเป็นการนำสินค้าจากที่หนึ่งไปส่งยังปลายทางซึ่งถ้าขาดการขนส่งไปแล้ว เศรษฐกิจพังแน่นอน ดังนั้นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดย่อมมีประโยชน์ไม่แพ้กันไม่ว่าจะขนส่งทางเครื่องบิน เรือ หรือรถ ล้วนสำคัญไม่แพ้กัน แต่การขนส่งภายในประเทศที่มีบทบาทต่อภาพรวมเศรษฐกิจมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการขนส่งทางบก รถบรรทุกจึงเป็นช่องทาง หนึ่งในการๆขนส่งทางบกที่ผู้ประกอบการเลือกใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถขนถ่ายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก ความคล่องตัวสูง รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อยรอบนั้นต่ำ เมื่อเทียบกับปริมาณ ของสินค้า เนื่องจากรถบรรทุกเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุม และจัดการให้ถูกต้องตามระบบจนส่งเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ และความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถถนนด้วย ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดลักษณะและมาตรฐานตัวถึงที่บรรทุกของหรือใช้ในการขนส่งสัตว์ ซึ่งสามารถสรุปได้สั้นๆ ได้ตามนี้ -รถที่มีการบรรทุกของที่มีน้ำหนักเช่น หิน ดิน ทราย กรวด หรือวัสดุที่มีน้ำหนัก (Specific Weight) แบ่งออกเป็นชนิดของรถที่ทำการขนส่ง -กระบะ 4 ล้อ ไม่เกิน 2 ตัน , รถบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเล็ก ไม่เกิน 5 ตัน -รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็กไม่เกิน 7 ตัน , รถบรรทุก 6…

Read More

ปัญหาในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไทยที่ควรแก้

ในปัจจุบันเราต่างก็ได้รู้ถึงนโยบายของภาครัฐ โดยมีความต้องการผลักกันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเชี่ยนและเอเชีย Hub หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันอยู่บางไม่ว่าอะไรที่มีคำว่านี้พวกท้ายนั้นก็คือ Hub Logistics ของประเทศไทยนั้นเป็นไปในทิศทางใดและมีอุปสรรคสำคัญหลายอย่างซึ่งทำให้ฝันกับคำนี้อาจไม่เป็นดังฝันก็เป็นได้ นั้นอาจจะมาเพราะการแข่งขันระดับโลกที่มีความเข็มข้นด้านการค้าและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีความซับซ้อนและมีความรุนแรง ซึ่งประเทศไทยต้องเร่งผลักดันตัวเองขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันในการค้าโลกได้ เหตุผลก็เพราะประเทศไทยนั้นต้องพึ่งภาคการส่งออกเป็นหลักในการขับเคลื่อนของประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียด้วยกันที่ประเทศไทยเองมีการส่งออกมากที่สุดถึง 23% เมื่อเทียบกับการส่งออกทั้งประเทศ รัฐบาลเองก็เห็นในความสำคัญของส่วนนี้และเร่งในการส่งออกเพราะให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งในภูมิภาคนี้ จึงได้มีการกำหนดแผนการพัฒนาระบบลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้กล่าวไปสู่ Hub Logistics อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีผลพวกที่ดีให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย โดยต้องแก้ปัญหาดั้งต่อไปนี้ ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ ปัญหาด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ปัญหาการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ปัญหาด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในเวทีสัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นจนถึงเวทีสำคัญในการกำหนดนโยบายต่างๆ ถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างไม่ยากเลย

Read More